Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

tosiowamama
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
tosiowamama
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viascorpix scorpix

July 03 2018

tosiowamama
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
tosiowamama
8805 d006 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viapolciak polciak
tosiowamama
Reposted fromtowo85 towo85 viapolciak polciak

May 25 2018

tosiowamama
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viascorpix scorpix

May 09 2018

tosiowamama
1218 f122
Reposted fromnajmilej najmilej viapoppyseed poppyseed

May 08 2018

tosiowamama

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viapolciak polciak

April 30 2018

tosiowamama
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda viapolciak polciak

April 09 2018

tosiowamama
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak

April 08 2018

tosiowamama
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawerterowska werterowska
tosiowamama
Prawdziwi przyjaciele się nie obrażają. Prawdziwi przyjaciele się kłócą, złoszczą i czasem mają siebie serdecznie dość, ale nigdy się nie odwracają i nie odchodzą.  Nie ma co ukrywać - jeśli komuś na nas zależy wcale nie jest tak łatwo zerwać znajomość i po prostu odejść na zawsze. Życie bez kogoś, kto był nam bliski, nie będzie takie same. Nie będzie też wcale łatwiejsze.  W dzisiejszych czasach ludzie zbyt szybko nazywają siebie "przyjaciółmi" i zbyt szybko przestają siebie tak nimi nazywać. Kim jest dla mnie "prawdziwy przyjaciel"? To osoba, która jest ze mną, nawet wtedy, kiedy ja odchodzę od zmysłów. To ktoś, kto wie kim jestem i przypomina mi o tym za każdym razem, kiedy sama mam wątpliwości. To osoba, która trzyma mnie mocno swoimi ramionami albo swoimi słowami, za każdym razem kiedy obijam się o własne myśli. To ktoś, kto zrobi wiele, naprawdę bardzo wiele, żeby ciągnąć mnie w górę, kiedy spadam w dół.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapolciak polciak
4501 f091 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viapolciak polciak

April 02 2018

tosiowamama
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viascorpix scorpix
tosiowamama
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viascorpix scorpix
tosiowamama
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
tosiowamama
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viascorpix scorpix
tosiowamama
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viapolciak polciak
tosiowamama
4175 d3b3 500
Reposted fromdossya dossya viapolciak polciak

March 28 2018

tosiowamama
8076 4c27 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl