Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

tosiowamama
1559 389b 500
rodzice nie wiedzą, że ranią
Reposted frommysoul mysoul viapolciak polciak

August 29 2019

tosiowamama
3356 1b17 500
Reposted fromzciach zciach viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
tosiowamama
A gdy nie wiesz czy śmiać się, czy płakać, usiądź na balkonie z kubkiem kakao, włącz swoją ulubioną playlistę i pozwól życiu płynąć. Niech trwa, ale chwilowo bez Ciebie. Daj sobie czas na odczuwanie, regenerację i pobycie w samotności. Poukładaj myśli i wróć do żywych wtedy, kiedy poczujesz, że już tego chcesz. Nic na siłę, pamiętaj.
— "Mój armagedon, moje myśli"

August 24 2019

tosiowamama
tosiowamama
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix

March 01 2019

tosiowamama
9769 2c1a
Reposted fromwogniu wogniu viascorpix scorpix

November 07 2018

tosiowamama
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapoppyseed poppyseed
tosiowamama
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viapoppyseed poppyseed

October 22 2018

tosiowamama
5349 df31 500

October 17 2018

tosiowamama
9197 17eb
Reposted fromundertow undertow viascorpix scorpix
tosiowamama
chcę mieć jutro dobry dzień.
Reposted fromlabellavita labellavita viapoppyseed poppyseed

October 11 2018

tosiowamama
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix

October 04 2018

tosiowamama
Teraz musisz Mała 
unieść jeszcze więcej
Czyjeś strzępy świata 
musisz wziąć na ręce....
— Kuba Jurzyk - Być dla kogoś
Reposted bybellabella bellabella

September 29 2018

tosiowamama
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viascorpix scorpix
tosiowamama
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viawerterowska werterowska
tosiowamama
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viawerterowska werterowska
tosiowamama
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix

July 30 2018

tosiowamama
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
tosiowamama
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl