Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

January 14 2018

tosiowamama
0227 53e2
tosiowamama
0108 e2aa 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viascorpix scorpix
tosiowamama
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix

November 30 2017

tosiowamama
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak
tosiowamama
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viapolciak polciak
tosiowamama
I, kurwa, nie mów mi, że świat daję równe szanse. Bo chyba jebne ze śmiechu.
Reposted frommefir mefir viapolciak polciak
tosiowamama
4158 7bcf
tosiowamama
Jak by to było dobrze, gdyby na to wszystko spadło zapomnienie jak wielki całun śniegu (...) Ale te przeżycia stały się częścią mojej istoty. Są krajobrazem, w którym przyszło mi żyć.
— Sylvia Plath
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
tosiowamama
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
tosiowamama
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viapolciak polciak
tosiowamama
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapolciak polciak
Przyjdź i namaluj mi nowe wspomnienia. Te stare wkrótce mnie zabiją.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viapolciak polciak
tosiowamama
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viascorpix scorpix
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
2095 ff71 500
Reposted fromdivi divi viapolciak polciak
tosiowamama
8131 3f58
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viapolciak polciak
tosiowamama
Jeden z wielkich paradoksów emocjonalnego szantażu polega na tym, że im więcej czasu, uwagi czy uczucia domaga się od nas szantażysta, tym mniej chętnie mu to dajemy.
Doświadczenia wielu osób wskazują na to, że szantaż emocjonalny jest skuteczny. Jednak do czasu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl