Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

tosiowamama
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak

April 08 2018

tosiowamama
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawerterowska werterowska
tosiowamama
Prawdziwi przyjaciele się nie obrażają. Prawdziwi przyjaciele się kłócą, złoszczą i czasem mają siebie serdecznie dość, ale nigdy się nie odwracają i nie odchodzą.  Nie ma co ukrywać - jeśli komuś na nas zależy wcale nie jest tak łatwo zerwać znajomość i po prostu odejść na zawsze. Życie bez kogoś, kto był nam bliski, nie będzie takie same. Nie będzie też wcale łatwiejsze.  W dzisiejszych czasach ludzie zbyt szybko nazywają siebie "przyjaciółmi" i zbyt szybko przestają siebie tak nimi nazywać. Kim jest dla mnie "prawdziwy przyjaciel"? To osoba, która jest ze mną, nawet wtedy, kiedy ja odchodzę od zmysłów. To ktoś, kto wie kim jestem i przypomina mi o tym za każdym razem, kiedy sama mam wątpliwości. To osoba, która trzyma mnie mocno swoimi ramionami albo swoimi słowami, za każdym razem kiedy obijam się o własne myśli. To ktoś, kto zrobi wiele, naprawdę bardzo wiele, żeby ciągnąć mnie w górę, kiedy spadam w dół.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapolciak polciak
4501 f091 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viapolciak polciak

April 02 2018

tosiowamama
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viascorpix scorpix
tosiowamama
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viascorpix scorpix
tosiowamama
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
tosiowamama
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viascorpix scorpix
tosiowamama
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viapolciak polciak
tosiowamama
4175 d3b3 500
Reposted fromdossya dossya viapolciak polciak

March 28 2018

tosiowamama
8076 4c27 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

February 16 2018

tosiowamama
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
tosiowamama
4312 1b74 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed

February 01 2018

tosiowamama
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viapoppyseed poppyseed

January 28 2018

tosiowamama
0634 0a15 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapolciak polciak

January 15 2018

January 14 2018

tosiowamama
0227 53e2
tosiowamama
0108 e2aa 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viascorpix scorpix
tosiowamama
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl