Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

tosiowamama
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viascorpix scorpix
tosiowamama
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapolciak polciak
tosiowamama
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapolciak polciak
tosiowamama
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapolciak polciak
tosiowamama
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viascorpix scorpix
tosiowamama
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viascorpix scorpix

June 25 2017

tosiowamama

June 19 2017

tosiowamama
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viapolciak polciak
tosiowamama
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viapolciak polciak
tosiowamama
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viapolciak polciak

June 17 2017

tosiowamama

June 08 2017

tosiowamama
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viascorpix scorpix
tosiowamama
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viahelloword helloword

May 06 2017

tosiowamama
1117 15d0
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
tosiowamama
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
tosiowamama
Reposted fromciarka ciarka viaavooid avooid
tosiowamama
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasillene sillene

May 04 2017

tosiowamama
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
— Autor nieznany
Reposted fromviolet-hill violet-hill viamessinhead messinhead
tosiowamama
Dobrze mieć takich ludzi, z którymi możesz wszystko.
Reposted fromonelovee onelovee viawbrewzasadom wbrewzasadom

May 03 2017

tosiowamama
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl